Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Sự riêng tư của Quý khách hàng vô cùng quan trọng đối với Doanh Nghiệp TN Minh Nhật Phát. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và Quý khách.

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng nhận diện danh tính cá nhân của khách hàng. Những loại thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý (có thể khác nhau theo phạm vi quyền hạn dựa trên luật pháp hiện hành) bao gồm:

Tên Cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế, Họ Tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn…Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Doanh Nghiệp.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: xác nhận thông tin đơn hàng, xác nhận thời gian giao nhận hàng theo thông tin khách hàng, xác nhận địa điểm giao nhận hàng…

3- Thời gian lưu trữ thông tin 

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của Quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu.

Cửa hàng sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi, trong quá trình khách hàng tạo đơn hàng hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp trong quá trình tạo đơn hàng.

Khi quý khách hàng muốn ngừng lưu trữ có thể liên hệ với Doanh Nghiệp để thực hiện ngừng lưu trữ thông tin.

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Tên đơn vị: Doanh Nghiệp TN Minh Nhật Phát

M.S.D.N: 0316795112

Nơi cấp: Phòng Đăng Ký Kinh Doanh – Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 65 Đường 339 – P.Phước Long B – TP.Thủ Đức – TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0937.552.996 – 0979.888.429 ( Ms Phương )

Email : minhnhatphat.com@gmail.com

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

   Quý khách hàng có thể cập nhật thông tin bất cứ lúc nào bằng cách truy cập website của Doanh Nghiệp TN Minh Nhật Phát hoặc liên hệ trực tiếp số hotline : 0937.552.996 – 0979.888.429

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Doanh Nghiệp sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một Cửa hàng nào khác ngoại trừ các bộ phận tiếp nhận đơn hàng và chuyển đơn hàng đến khách hàng theo thông tin đơn hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Doanh nghiệp có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Doanh nghiệp cam kết tuân thủ các quy tắc bảo mật thông tin cho khách hàng và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.

Leave a Reply